کلیپ ۱۲ دقیقه ای از تظاهرات مردمی رشت ۸ دی ماه ساعت ۱۰ شب سال…

کلیپ ۱۲ دقیقه ای از تظاهرات مردمی رشت ۸ دی ماه ساعت ۱۰ شب سال…

By The Official Site of Saied Shemirani

کلیپ ۱۲ دقیقه ای از تظاهرات مردمی رشت ۸ دی ماه ساعت ۱۰ شب سال ۹۶
https://www.youtube.com/watch?v=0BdjgU0aP2k&feature=youtu.be

Share This Post

رفتن به نوارابزار