پیروزی ایرانیان در هفتم آبان و رسیدن به این نتیجه که کشور اشغال شده است – ۸ آبان ۲۵۷۶ ایرانی‌

Share This Post

رفتن به نوار ابزار