قسمتی از سخنان ۳۰دیماه ۲۵۷۶ سعید شمیرانی در مورد جنگ سرد دوم وسخنان هنری کیسنجر استراتژیست ارشد ایالات متحده پنجم بهمن ۲۵۷۶

Share This Post

رفتن به نوار ابزار