Home – خانه

چگونگی‌ روند انتقال قدرت – ۱۰ تیر ۲۵۷۷

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با استراتژی برای رسیدن به سرنگونی حکومت اسلامی و پیشنهاد بخشش عمومی‌ به ملت ایران – ۸ تیر ۲۵۷۷

0 comments

تحلیلی در رابطه با اعتصابات و تظاهرات سراسری و هشدار به نیروهای نظامی و مردمی که نظاره گرند- ۵ تیر ۲۵۷۷

0 comments

قسمت کوتاهی از پیام‌های روزانه مردم – ۴ تیر ۲۵۷۷

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با کودتای احتمالی‌ سپاه – ۱ تیر ۲۵۷۷

0 comments

اعتراضات، اعتصابات نافرمانی‌های مدنی و در نهایت مدیریت کشور و قانون اساسی‌ حکومت شیطانی – ۲۸ خرداد ۲۵۷۷

0 comments

قسمت کوتاهی از پیام‌های روزانه مردم – ۲۶ خرداد ۲۵۷۷

0 comments

آزادی را پایه گذار شویم و دریابیم – ۲۶ خرداد ۲۵۷۷

0 comments

قسمت کوتاهی از پیام‌های روزانه مردم – ۱۱ خرداد ۲۵۷۷

0 comments

پیام یکی‌ از رانندگان-۷ خرداد ۲۵۷۷

0 comments
رفتن به نوارابزار