اعتراضات، اعتصابات نافرمانی‌های مدنی و در نهایت مدیریت کشور و قانون اساسی‌ حکومت شیطانی – ۲۸ خرداد ۲۵۷۷

Share This Post

رفتن به نوار ابزار