تحلیلی در رابطه با اعتصابات و تظاهرات سراسری و هشدار به نیروهای نظامی و مردمی که نظاره گرند- ۵ تیر ۲۵۷۷

Share This Post

رفتن به نوار ابزار