سازماندهی کنید، یار گیری کنید، اطلاع رسانی کنید اتحاد بوجود بیاورید تا بتوانیم در روز‌های آینده ایران را از این اشغال آزاد سازیم-۲۰ آذر ۲۵۷۷

Share This Post

رفتن به نوار ابزار