اسرائیل چقدر قدرت در آمریکا دارد؟ گفتگوی مایک والاس با شاه در سال ۱۹۷۶

Share This Post

رفتن به نوار ابزار