آیا شمیرانی می‌خواهد جای شاهزده رضا پهلوی را بگیرد؟ یا سایر رهبران سیاسی را؟ پاسخ به پرسش‌های شما در جنبش فداییان ایران-۱۵ فروردین ۲۵۷۸

Share This Post

رفتن به نوار ابزار