توضیحاتی برای جامعه ایرانی در این جنگ نابرابر. خشم خود را تبدیل به اتحاد، همبستگی و آماده سازی کنید – ۳ آذر ۲۵۷۸

Share This Post

رفتن به نوار ابزار