پیامی به سران و حامیان سازمانها و گروه‌های سیاسی، و سخنی با حامیان حکومت شیطانی – ۲۶ آذر ۲۵۷۸

Share This Post

رفتن به نوار ابزار