خطاب به اپوزیسیون آیا حاضرید در روز تنفیذ همبسته عمل کنیم؟ – ۱ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

Share This Post

رفتن به نوار ابزار