Home – خانه

توضیحاتی در رابطه با شناخت حمایت آشکار دولتهای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلستان از حکومت شیطانی – ۱۳ آذر ۲۵۷۸

0 comments

خطاب به شاهزده رضا پهلوی، اپوزیسیون، و مردم ایران – ۱۲ آذر ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی برای جامعه ایرانی در این جنگ نابرابر. خشم خود را تبدیل به اتحاد، همبستگی و آماده سازی کنید – ۳ آذر ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با قبل و بعد از سرنگونی حکومت اسلامی – ۲۱ آبان ۲۵۷۸

0 comments

استراتژی دولت آمریکا در رابطه با خارج کردن نیروهای نظامی خویش از منطقه – ۱۸ مهر ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با فراخوان عاشورا و چگونه رسیدن به پیروزی و سرنگون کردن حکومت شیطانی – ۱۸ شهریور ۲۵۷۸

0 comments

در آینده چه خواهید دید – ۵ شهریور ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با دو نظریه متفاوت شخصیت‌ها در اپوزیسیون و همچنین فداییان ایران – ۱۴ مرداد ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه چگونگی‌ شکل گیری اتفاقات آینده و ماهیت حکومت شیطانی – ۲۰ تیر ۲۵۷۸

0 comments

چرا حکومت اسلامی در منطقه حرکت‌های تروریستی انجام میدهد؟ – ۲۷ خرداد ۲۵۷۸

0 comments
رفتن به نوارابزار