Home – خانه

سخنان سعید شمیرانی در طول چند روز با اعضای شورای همبستگی‌ رسانه‌های مردمی و مبارز

0 comments

بیژن فرهودی و سعید شمیرانی-زمینه چینی آمریکا برای حمله نظامی به سپاه-۳۰ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

فراخوان روز ۲۶ اردیبهشت ۲۵۷۸

0 comments

سیستمی‌ که با وارد آوردن آن صاحب ملک، خانه، کشور و سرزمینها میشوند-۲۲ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

آینده سپاه و نیروهای وابسته به آن – ۲۰ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

آیا شمیرانی می‌خواهد جای شاهزده رضا پهلوی را بگیرد؟ یا سایر رهبران سیاسی را؟ پاسخ به پرسش‌های شما در جنبش فداییان ایران-۱۵ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

خطاب به ملت ایران، آماده شوید برای رستاخیزی دیگر – ۱۳ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

پاسخی به هموطنان مسلمان، توضیحاتی‌ در رابطه با آینده اقتصادی و سیاسی و یا کودتای احتمالی‌ – ۹ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

تسلیت به ملت شریف ایران، توضیحاتی در رابطه با ادامه روند جنبش فداییان ایران – ۶ فروردین ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با حضور و خروج از شبکه ایرانیاران-۷ اسفند ۲۵۷۷

0 comments
رفتن به نوارابزار