Home – خانه

گفتگوی بانو زینا تهرانی‌ با سعید شمیرانی – ۹ شهریور ۲۵۸۰

 

دو ماه پیش در ویس ۲۴ خرداد راجع به اینترنت و محدودیتهای بیشتر

 

نقش رسانه‌ها در پیوند با سازمان‌های اطلاعاتی‌ و جاسوسی کشور‌های مختلف – ۶ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

کوبنده‌ترین سخنان سعید شمیرانی که هر ایرانی‌ وطن پرست را به فکر فرو میبره – ۴ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

فراخوان روز تنفیذ را جدی بگیرید در ایران و در سر تا سر جهان یکجا بپا خیزید – ۲ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

خطاب به اپوزیسیون آیا حاضرید در روز تنفیذ همبسته عمل کنیم؟ – ۱ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

میخواهی‌ به آرزوهات دست پیدا کنی‌؟؟ این صدا را جدی بگیر و عمل کن – ۳۱ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

پیشنهاد و درخواست سعید شمیرانی به اپوزیسیون – ۳۰ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

آنچه که گفتم به حقیقت پیوست ولی‌ نباید نظار ه گر بود-۲۹ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

آینده ایران و ایرانی‌ و مردم سایر کشور‌های منطقه و حتی آمریکا در دست شما – ۲۴ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

 

رفتن به نوار ابزار