Home – خانه

توضیحاتی‌ در رابطه با قبل و بعد از سرنگونی حکومت اسلامی – ۲۱ آبان ۲۵۷۸

0 comments

استراتژی دولت آمریکا در رابطه با خارج کردن نیروهای نظامی خویش از منطقه – ۱۸ مهر ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با فراخوان عاشورا و چگونه رسیدن به پیروزی و سرنگون کردن حکومت شیطانی – ۱۸ شهریور ۲۵۷۸

0 comments

در آینده چه خواهید دید – ۵ شهریور ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با دو نظریه متفاوت شخصیت‌ها در اپوزیسیون و همچنین فداییان ایران – ۱۴ مرداد ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه چگونگی‌ شکل گیری اتفاقات آینده و ماهیت حکومت شیطانی – ۲۰ تیر ۲۵۷۸

0 comments

چرا حکومت اسلامی در منطقه حرکت‌های تروریستی انجام میدهد؟ – ۲۷ خرداد ۲۵۷۸

0 comments

شعار نویسی، بنر نویسی فداییان ایران – ۲۶ خرداد ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با پرسش‌های ارسال شده – ۲۱ خرداد ۲۵۷۸

0 comments

توضیحاتی‌ در رابطه با فراخوان‌های جعلی و شبیه سازی – ۳ خرداد ۲۵۷۸

0 comments
رفتن به نوارابزار