درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌،…

درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌،…

By The Official Site of Saied Shemirani

درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌، شاهنشاه روحت شاد
https://www.youtube.com/watch?v=HT1QuVxe0eU&feature=youtu.be

Share This Post

رفتن به نوار ابزار