رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش…

رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین

چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش…

By The Official Site of Saied Shemirani

رشت
۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین

چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش اعلام کنین شناسایی کنن مردم @poshtpardeha
https://www.youtube.com/watch?v=XS4_jZl32wc&feature=youtu.be

Share This Post

رفتن به نوار ابزار