رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش…

رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین

چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش…

By The Official Site of Saied Shemirani

رشت
۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین

چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش اعلام کنین شناسایی کنن مردم @poshtpardeha
https://www.youtube.com/watch?v=XS4_jZl32wc&feature=youtu.be

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به نوار ابزار