فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌…

فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌…

By The Official Site of Saied Shemirani

فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌ حماسه
https://www.youtube.com/watch?v=GCaK5zf3x6Y&feature=youtu.be

Share This Post

رفتن به نوار ابزار