پیام دلاور ایرانی به عشق ایران و ایرانی مرگ بر خامنه ای پاره کردن پرچمهای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی…

پیام دلاور ایرانی
به عشق ایران و ایرانی
مرگ بر خامنه ای
پاره کردن پرچمهای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی…

By The Official Site of Saied Shemirani

پیام دلاور ایرانی
به عشق ایران و ایرانی
مرگ بر خامنه ای
پاره کردن پرچمهای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی از وسط میدان

Share This Post

رفتن به نوار ابزار