ماه: ژانویه 2018

آتش زدن ماشینهای بسیجیان

By The Official Site of Saied Shemirani آتش زدن ماشینهای بسیجیان

دکهٔ پلیس را کندند

By The Official Site of Saied Shemirani دکهٔ پلیس را کندند

کتک خوردن بسیجی‌ از دست مردم

By The Official Site of Saied Shemirani کتک خوردن بسیجی‌ از دست مردم

پیام سعید شمیرانی به نیروی نظامی و انتظامی https://www.youtube.com/watch?v=iacHb02fHQ8

By The Official Site of Saied Shemirani پیام سعید شمیرانی به نیروی نظامی و انتظامی https://www.youtube.com/watch?v=iacHb02fHQ8

پیام دلاوران و فدائیان ایران به مردم ثروتمند ولی‌ فقیر نگاه داشته…

By The Official Site of Saied Shemirani پیام دلاوران و فدائیان ایران به مردم ثروتمند ولی‌ فقیر نگاه داشته شده https://www.youtube.com/watch?v=VsWRjpdRB4A&feature=youtu.be

دلاوران و فدائیان ایران. روحت شاد شاهنشاه روحت شاد…

By The Official Site of Saied Shemirani دلاوران و فدائیان ایران. روحت شاد شاهنشاه روحت شاد شاهنشاه https://www.youtube.com/watch?v=ZhweFQr-H7E&feature=youtu.be

دلاوران و فدائیان ایران. روحت شاد شاهنشاه روحت شاد…

By The Official Site of Saied Shemirani دلاوران و فدائیان ایران. روحت شاد شاهنشاه روحت شاد شاهنشاه https://www.youtube.com/watch?v=ZhweFQr-H7E&feature=youtu.be

دلاوران و فدائیان ایران. روحت شاد شاهنشاه روحت شاد…

By The Official Site of Saied Shemirani دلاوران و فدائیان ایران. روحت شاد شاهنشاه روحت شاد شاهنشاه https://www.youtube.com/watch?v=ZhweFQr-H7E&feature=youtu.be

رفتن به نوار ابزار