ماه: ژانویه 2018

Secular Democracy & Human Rights For IRAN

By The Official Site of Saied Shemirani مردم بر سر مامورین موتور سوار رژیم می ریزند – این ملت دیگر نمی ترسد = 10 دی 1396 #تظاهرات_سراسری #ایران

Secular Democracy & Human Rights For IRAN

By The Official Site of Saied Shemirani دزفول ۹ دی چهار راه شریعتی رضا،رضا پهلوی #تظاهرات_سراسری #ایران

Secular Democracy & Human Rights For IRAN

By The Official Site of Saied Shemirani دزفول ۹ دی چهار راه شریعتی رضا،رضا پهلوی #تظاهرات_سراسری #ایران

Secular Democracy & Human Rights For IRAN

By The Official Site of Saied Shemirani دزفول ۹ دی چهار راه شریعتی رضا،رضا پهلوی #تظاهرات_سراسری #ایران

درود بیکران به هموطنان گرامی‌ بخصوص فدائیان ایران. ۳۹ سال است که از جنایات حکومت اسلامی می‌گذرد و تا…

By The Official Site of Saied Shemirani درود بیکران به هموطنان گرامی‌ بخصوص فدائیان ایران. ۳۹ سال است که از جنایات حکومت اسلامی می‌گذرد و تا به امروز خون بهترین فرزندان ایران توسط این رژیم جنایت کار ریخته شده است. امروز بعد از به دست آوردن تمام این تجارب و روزهای که جامعه ایرانی‌ سپری کرده است به این نتیجه رسیده که این نظام خونخوار و خون ریز، این رژیم تبهکار و بیگانه پرست می‌بایست سرنگون شود از همین رو در جای جای کشور در شهر‌های کوچک و بزرگ به خیابانها آمده و فریاد حق طلبانه خویش را به گوش همه در ایران و سر تا سر جهان می‌رساند. رژیم آخوندی به آخر خط رسیده و از تمام نیرو برای سرکوب ایرانیان همانند ۳۹ سال گذشته استفاده می‌کند و از هیچ اقدامی دست بر دار نیست. ما نیک خوب میدانیم که ماهیت حکومت اسلامی چیست و چگونه به سرکوب و جنایت خویش ادامه میدهد، پس بنابر این می‌بایست تمام قد در برابر آنها ای...

PHOTO posted

درود بیکران به هموطنان گرامی‌ بخصوص فدائیان ایران. ۳۹ سال است که از جنایات حکومت اسلامی می‌گذرد و تا به امروز خون بهترین فرزندان ایران توسط این رژیم جنایت کار ریخته شده است. امروز بعد از به دست آوردن تمام این تجارب و روزهای که جامعه ایرانی‌ سپری کرده است به این نتیجه رسیده که این نظام خونخوار و خون ریز، این رژیم تبهکار و بیگانه پرست می‌بایست سرنگون شود از همین رو در جای جای کشور در شهر‌های کوچک و بزرگ به خیابانها آمده و فریاد حق طلبانه خویش را به گوش همه در ایران و سر تا سر جهان می‌رساند. رژیم آخوندی به آخر خط رسیده و از تمام نیرو برای سرکوب ایرانیان همانند ۳۹ سال گذشته استفاده می‌کند و از هیچ اقدامی دست بر دار نیست. ما نیک خوب میدانیم که ماهیت حکومت اسلامی چیست و چگونه به سرکوب و جنایت خویش ادامه میدهد، پس بنابر این می‌بایست تمام قد در برابر آنها ایستاد. پیام من در این لحظه بخصوص به فدائی...

LINK posted

Click HERE to visit the link posted بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود

بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود

By The Official Site of Saied Shemirani بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود

بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود

By The Official Site of Saied Shemirani بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود بزودی سرنوشت تمام مزدوران خواهد بود

Saied Shemirani توپ تانک فشفشه خامنه ‌‌ای بله

By The Official Site of Saied Shemirani

Saied Shemirani توپ تانک فشفشه خامنه ‌‌ای بله

By The Official Site of Saied Shemirani

ویدیویی از شهرهای ایران میکس قشنگی از شعارهای مردم غیور ایران روحت شاد رضاشاه

By The Official Site of Saied Shemirani ویدیویی از شهرهای ایران میکس قشنگی از شعارهای مردم غیور ایران روحت شاد رضاشاه

رفتن به نوارابزار