ماه: دسامبر 2017

اعتراض به یک اخوند در خیابانهای ایران ۷ دی ۱۳۹۶ اخوندا حیا کنید مملکتو رها…

By The Official Site of Saied Shemirani اعتراض به یک اخوند در خیابانهای ایران ۷ دی ۱۳۹۶ اخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید https://www.youtube.com/watch?v=U0dMx082mUQ&feature=youtu.be

فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابانهای ایران امروز

By The Official Site of Saied Shemirani فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابانهای ایران امروز

فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابانهای ایران امروز

By The Official Site of Saied Shemirani فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابانهای ایران امروز

https://t.me/poshtpardeha برای مشاهده آنچه که در ایران می‌گذرد به کانال تلگرم پشت پرده‌ها بپیوندید

By The Official Site of Saied Shemirani https://t.me/poshtpardeha برای مشاهده آنچه که در ایران می‌گذرد به کانال تلگرم پشت پرده‌ها بپیوندید پشت پرده های تاریخ و رویدادها،آگاهی ملت، راه نجات، آنچه نمی خواهند ما بدانیم

https://t.me/poshtpardeha برای مشاهده آنچه که در ایران می‌گذرد به کانال تلگرم پشت پرده‌ها بپیوندید

By The Official Site of Saied Shemirani https://t.me/poshtpardeha برای مشاهده آنچه که در ایران می‌گذرد به کانال تلگرم پشت پرده‌ها بپیوندید پشت پرده های تاریخ و رویدادها،آگاهی ملت، راه نجات، آنچه نمی خواهند ما بدانیم

  • 1
  • 4
  • 5
رفتن به نوار ابزار